A little luck


Bane 1, Good love

Bane 2, Ladybug (Alfinen, kom og vind)

Bane 3, Horseshoe

Bane 4, First place

Bane 5, Dreamcatcher (Alfinen, kom og vind)

Bane 6, Rabbit foot (Alfinen, kom og vind)

Bane 7, Good friends

Bane 8, Lucky 4

Bane 9, Won the lottery